Blog Xplore Health

ARNm

    Fase 1: A partir del material genètic necessari per produir EPO faràs la traducció del missatge per obtenir la proteïna. Amb l'ordinador comprovaràs que has obtingut la proteïna desitjada i, per tant, sabràs que el material genètic és correcte.
    Un cop fet això, podràs passar a la fase 2. Caldrà que guardis la seqüència d'ADN per passar a la fase 2.