Blog Xplore Health

Plasmodium falciparum

    Amb la col·laboració de:
    • Obra Social La Caixa
    • ISGlobal

    Com s'està investigant la infecció de malària per un tipus de paràsit que no és el més estès? Com respon el cos d'una dona embarassada a la infecció? Unes investigadores ens presenten un projecte per conèixer la resposta immunitària en dones embarassades i nadons. Es pretén buscar un candidat a vacuna o un marcador de la malaltia.