Blog Xplore Health

transcripció

Fase 1: A partir del material genètic necessari per produir EPO faràs la traducció del missatge per obtenir la proteïna. Amb l'ordinador comprovaràs que has obtingut la proteïna desitjada i, per tant, sabràs que el material genètic és correcte.
Un cop fet això, podràs passar a la fase 2. Caldrà que guardis la seqüència d'ADN per passar a la fase 2.

Vols ajudar en Pep a curar-se d’una anèmia? En aquest joc produiràs EPO, una proteïna que participa en la formació de glòbuls vermells i que, per tant, pot ser utilitzada com a fàrmac per a l'anèmia.


Seguiràs tres fases: la comprovació de si l'ADN és el correcte, la síntesi de la proteïna i la selecció del millor organisme per produir el fàrmac. Ideal per aprendre les característiques de les cèl•lules animals, vegetals i bacterianes i la síntesi de proteïnes.