Blog Xplore Health

vídeo

En aquest vídeo, uns psiquiatres i una investigadora expliquen un projecte que pretén estudiar les causes genètiques i ambientals d'aquest trastorn, que afecta un 1% de la població jove. Encara no se'n coneixen els mecanismes ni la cura, però s'estan investigant.

En aquest vídeo se'ns explica un projecte que té com a objectiu estudiar els efectes de la contaminació atmosfèrica en el cervell, en concret en la intel•ligència i la conducta. Es pretén veure si hi ha relació entre la quantitat de partícules ultrafines i el TDAH.