Jocs de diàleg: La revolució de la biotecnologia

Jocs de diàleg | La revolució biotecnològica

La biotecnologia ens permet conèixer, i fins i tot modificar, les característiques més íntimes dels éssers vius, les que constitueixen el seu genoma. Però convé preguntar-se fins a quin punt és correcte deixar que els científics alterin i creïn organismes. Quins límits s’han d’imposar a la selecció i implantació d’embrions? Quin és l’impacte de la biotecnologia als països en vies de desenvolupament? En quina mesura tenim dret a saber o no saber quina és la nostra predisposició genètica a patir malalties? Qui hauria d’assumir els costos que suposa l’obtenció d’aquesta informació genètica?

Com es pot aplicar aquest joc de debat a l’aula? En grups de 8 a 12 estudiants, es debaten les temàtiques que apareixen a les cartes i els estudiants decideixen si hi estan “d’acord” o “en desacord”. Al final els estudiants consensuen un ordre de les cartes amb què estan més d’acord fins a les cartes amb què estan més en desacord. Aquest ordre es pot comparar entre grups i així s’obre el debat a tot el grup.

El joc està pensat per a persones d’entre 15 i 21 anys i té una durada d’entre 60 i 90 minuts.

En grups més nombrosos aquest recurs es pot utilitzar per debatre lliurement la temàtica o bé es poden utilitzar formats en què els estudiants treballin més formalment. També es pot utilitzar en grups més reduïts.

<< tornar al llistat