Jocs de diàleg: Melanoma

Jocs de diàleg | El càncer de pell al descobert

Què és el melanoma? Com es pot prevenir? Com es diagnostica i com es tracta? Aquest joc de debat us dóna l’oportunitat de discutir sobre la prevenció i el tractament del melanoma, així com el paper que haurien de tenir diferents estaments com, per exemple, les autoritats sanitàries.

Com es pot aplicar aquest joc de debat a l’aula? En grups de 8 a 12 estudiants, es debaten les temàtiques que apareixen a les cartes i els estudiants decideixen si hi estan “d’acord” o “en desacord”. Al final els estudiants consensuen un ordre de les cartes amb què estan més d’acord fins a les cartes amb què estan més en desacord. Aquest ordre es pot comparar entre grups i així s’obre el debat a tot el grup.

El joc està pensat per a persones d’entre 15 i 21 anys i té una durada d’entre 60 i 90 minuts.

En grups més nombrosos aquest recurs es pot utilitzar per debatre lliurement la temàtica o bé es poden utilitzar formats en què els estudiants treballin més formalment. També és d’utilitat per a grups més reduïts.

<< tornar al llistat