Jocs de diàleg: Obesitat

Jocs de diàleg | Una crisi de pes?

L’obesitat és una malaltia complexa en què intervenen múltiples factors (genètics, de l’entorn, econòmics...). A més, se’n deriven moltes altres malalties. En aquest joc et proposem un debat sobre qüestions ètiques, legals i socials relacionades amb la temàtica. Creus que s’hauria d’obligar la gent a tractar-se d’obesitat? Quin hauria de ser el paper dels governs? Quines línies de recerca s’haurien de prioritzar? S’hauria de prohibir la publicitat del menjar ràpid? És igual menjar sa i fer exercici que perdre pes amb medicació?
Com es pot aplicar aquest joc de debat a l’aula? En grups de 8 a 12 estudiants, es debaten les temàtiques que apareixen a les cartes i els estudiants decideixen si hi estan “d’acord” o “en desacord”. Al final els estudiants consensuen un ordre de les cartes amb què estan més d’acord fins a les cartes amb què estan més en desacord. Aquest ordre es pot comparar entre grups i així s’obre el debat a tot el grup.
El joc està pensat per a persones d’entre 15 i 21 anys i té una durada d’entre 60 i 90 minuts.
En grups més nombrosos aquest recurs es pot utilitzar per debatre lliurement la temàtica o bé es poden utilitzar formats en què els estudiants treballin més formalment. També és d’utilitat per a grups més reduïts.

<< tornar al llistat