Jocs de diàleg: Salut mental

Jocs de diàleg | Reflexions sobre Salut Mental

Els problemes de salut mental afecten fins a una tercera part de les persones al llarg de la seva vida. L’afectació dels problemes de salut mental en la vida i el benestar de les persones pot arribar a ser molt seriosa: no tan sols l’afectació directa del problema en si, sinó també l’estigma, la manca de comprensió o tolerància, els problemes de feina i la pèrdua de drets civils que poden acompanyar el problema.

En diversos grups, de 8 a 12 estudiants, debatreu les qüestions plantejades per cadascuna de les afirmacions o situacions i escollireu quina posició ha d’ocupar cada carta entre “d’acord” i “en desacord”. Al final els estudiants consensuen un ordre de les cartes amb què estan més d’acord fins a les cartes amb què estan més en desacord. Aquest ordre es pot comparar entre grups i així s’obre el debat a tot el grup.

El joc està pensat per a persones d’entre 15 i 21 anys i té una durada d’entre 60 i 90 minuts.

Els grups més nombrosos podeu utilitzar el recurs per encetar un debat obert sobre el tema o bé podeu treballar-ho més formalment. També es pot utilitzar en grups més reduïts.

<< tornar al llistat