Protocol d’experiment: Participa en la investigació d’un fàrmac

Protocol d’experiment | Com es desenvolupen els fàrmacs?

Seguint aquest protocol podreu participar en la síntesi d’un fàrmac que s’està estudiant com a possible tractament per a la malaltia de Parkinson. Després dureu a terme una anàlisi del producte resultant.

Aquest protocol d’experiment ofereix una oportunitat ideal per tal que pugueu reproduir un experiment tal com es du a terme als centres de recerca. El podeu realitzar en alguns centres de recerca i museus amb què Xplore Health col•labora. Consulteu a la secció d’activitats les entitats disponibles.

Aquest experiment es pot dur a terme en un dels centres de recerca i/o museus que col·laboren amb el projecte Xplore Health. Visita la secció d'activitats per a més informació.

<< tornar al llistat