Blog Xplore Health

“Apropar la recerca actual a les aules és la manera més encertada de millorar l’aprenentatge de les ciències perquè els alumnes poden sentir que allò que estan aprenent és útil per a la societat”

per: Xplore Health - Categoria: Other - Maig 16, 2017

 “Apropar la recerca actual a les aules és la manera més encertada de millorar l’aprenentatge de les ciències perquè els alumnes poden sentir que allò que estan aprenent és útil per a la societat”

La Mati Morales és professora de secundària al INS Francesc Ribalta de Solsona i forma part de la xarxa de centres pilot d’Xplore Health des de l’any 2013. Avui ens explica quina és la seva experiència amb la implementació dels recursos educatius d’Xplore Health a l’aula i la participació dels seus alumnes en diferents projectes de recerca i governança que busquen l’apoderament dels estudiants de secundària perquè participin com a ciutadans responsables en una societat basada en el coneixement.

 

Creus que l'educació científica hauria de contemplar el coneixement científic i el context social,així com les implicacions ètiques i legals de la ciència?

Crec que és necessari, perquè encara que no t’ho hagis plantejat, sempre surt el debat i és millor tenir-ho previst per tal que sigui més àgil i productiu. També és important perquè fa que aflorin creences què es tenen sense haver-les qüestionat mai i això fomenta l’esperit crític.

 

Apropar la recerca actual a les aules pot ajudar a millorar l’aprenentatge de les ciències? 

Penso que és la manera més encertada, perquè és important que els alumnes puguin sentir que allò que estan aprenent és útil per a la societat i per a ells com estudiants de biologia i com a ciutadans. És la millor manera de despertar la curiositat i la motivació. També penso que encara es fa poc i que s’hauria de potenciar en altres àmbits de la biologia i no sols en la biomedicina, com per exemple en les branques relacionades amb l’estudi de l’entorn natural o l’ecologia, on també hi ha moltes opcions per a la participació, com per exemple ciències ciutadanes i voluntariat ambiental.

 

Creus que el portal d'Xplore Health és una bona eina per fomentar la innovació didàctica?

Les activitats proposades en el portal Xplore Health permeten treballar d’una altra manera alguns continguts de la biologia. Per una banda, ofereixen la possibilitat de treballar temes d’actualitat de biomedicina molt contextualitzats i amb recursos sobre tècniques que no tenim a l’abast en els centres formatius, com són els laboratoris virtuals. Per un altra banda, permeten abordar els temes des de molts aspectes diferents: conceptes, avenços tecnològics, aspectes ètics, etc. Finalment, també es donen eines metodològiques de treball a l’aula que sempre es poden adaptar a cada situació particular.

 

Els documents de treball de l’alumnat, que es poden trobar al portal d'Xplore Health fomenten la col·laboració amb els diferents actors socials. Com valores aquest tipus d’interaccions durant el procés educatiu?

Ho valoro molt positivament perquè permet enfocar el problema des de diferents punts de vista i això sempre aporta riquesa al debat. Descobrim facetes o punts de vista que mai ens hauríem plantejat si treballéssim només els aspectes més científics.

 

Com es podria facilitar la col·laboració amb diferents disciplines i altres matèries?

Des de matèries com èticocívica, tutoria o Ciències per al Món Contemporani és fàcil coordinar-se per complementar el treball de ciències. Per exemple, a 3r d’ESO la programació de la tutoria va coordinada amb la programació de ciències per treballar el temes d’educació sexual, la nutrició i les drogues. En altres matèries és més complicat i s’ha de fer aprofitant els treballs de síntesi, projectes de recerca o els projectes  que cada cop més s’estan consolidant en els diferents cursos. En el nostre centre, els projectes es proposen des de dos o tres matèries que treballen conjuntament i comparteixen les hores assignades. No es fan projectes amb la implicació de totes les matèries del curs, això només passa en els treballs de síntesi o projectes de recerca. Crec que el treball per projectes facilitarà molt aquesta col·laboració.

 

Quines competències creus que potencia Xplore Health que no es treballen prou a les classes de ciències de forma habitual?

Els recursos d’Xplore Health treballen un grup ampli de competències que permeten enriquir l’ensenyament de les ciències. Per exemple, de les competències científiques, promocionen adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables i aplicar el raonament científic a la vida quotidiana; i de les competències socials, la formació d’un criteri propi i la participació activa en projectes per exercir drets, deures i responsabilitats socials. Però també potencien competències lingüístiques, de cultura i valors, animant a superar prejudicis, donar respostes innovadores a controvèrsies bioètiques o desenvolupar estratègies de cerca d’informació per adquirir nous coneixements.

 

Quina és la teva experiència amb l’ensenyament de les ciències basat en la indagació, el treball cooperatiu i l’avaluació formativa?

Al nostre centre, en les matèries de ciències no utilitzem llibres de text en la majoria dels cursos, utilitzem el moodle com a suport de les classes i moltes vegades un dossier d’activitats. Les activitats que treballem són les d'Xplore Health, les del portal ARC (Aplicació de Recursos al Currículum) o les del CDEC (CESIRE, Suport a la Innovació i la Recerca Educativa). Aquestes activitats són majoritàriament indagatives i amb moltes pràctiques. Els treballs es fan individualment o en grups, amb treball cooperatiu, tant en les matèries de biologia i geologia, com en física i química. Els cursos i les activitats estan al curs de moodle corresponent i el professor que imparteix la matèria ho adapta a les seves necessitats. Pel que fa a l’avaluació formativa, tot just començo a utilitzar eines d’autoavaluació i d’avaluació entre els mateixos companys i la valoració és positiva encara que em falta camí per tenir-ho consolidat.

 

Què creus que fa que Xplore Health sigui un programa educatiu diferent i útil per a l'ensenyament de les ciències a secundària? 

Com ja he dit abans, els recursos multimèdia innovadors de la web que ofereixen eines com els laboratoris virtuals o els jocs, que són molt engrescadors i  també ofereixen continguts molt actualitzats sobre el coneixement i la recerca en biomedicina. Per un altra banda, estan els projectes com Sana Ment o Co-ResponsaVIHtat, que permeten una projecció més enllà de les aules del treball escolar, que fan que els alumnes se sentin partícips i on es té en compte la seva opinió sobre els avenços científics i de les decisions polítiques que se’n poden derivar.

 

A Xplore Health fomentem la innovació educativa mitjançant l'ensenyament de les ciències basat en la indagació, el treball per projectes, les dinàmiques de grup i l'avaluació formativa. A la vegada, fomentem la interacció dels estudiants amb diferents actors socials perquè participin com a ciutadans responsables en una societat basada en el coneixement. Creus que aquesta modalitat educativa hauria d’estendre’s a totes les matèries i centres educatius?

Penso que sí que s’hauria d’estendre a totes les matèries i també a les diferents branques de la biologia. També penso que això està passant i les diferents matèries treballen els continguts d’una manera més contextualitzada. En aquest sentit, tot plegat es veurà més potenciat amb el treball per projectes. Pel que fa a la interacció amb els diferents actors socials, pot ser més complicat en funció de la zona on estigui ubicat el centre, però aquestes dificultats cada cop són menys insalvables gràcies a les noves tecnologies.

Deixa un comentari

Comentaris

Enviar nou comentari

El contingut d'aquest camp es mantindrà privat i no es mostrarà públicament.
Image CAPTCHA
Introdueixi els caràcters que apareixen a la imatge.