Blog Xplore Health

Entrevista a Lluís Pagès Pons, Professor de Biologia i Geologia d'Educació Secundària. Metodologia d’ensenyament basada en la indagació (ECBI)

per: Xplore Health - Categoria: Other - Juny 26, 2013

Entrevista a Lluís Pagès Pons, Professor de Biologia i Geologia d'Educació Secundària. Metodologia d’ensenyament basada en la indagació (ECBI)

1-    Creus que el portal Xplore Health és un bona eina per fomentar l’ensenyament basat en la indagació?

Totalment. Considero que els continguts són tan propers a problemàtiques que afecten a l’alumnat o al seu entorn més immediat que és molt fàcil poder plantejar activitats basades en la indagació. Aquest paper actiu que ha de prendre l’alumnat en l’ensenyament basat en la indagació fa necessari, primer de tot, que s’ofereixi quelcom que connecti amb els interessos de l’alumnat i/o amb les seves problemàtiques més immediates.

 

2-    Quina és la teva experiència amb aquest tipus d’ensenyament basat en la indagació a la teva aula?

Vaig començar a utilitzar l’ensenyament basat en la indagació en les pràctiques de laboratori. Plantejava els experiments a partir d’una situació problema que enganxés als alumnes. Les conclusions que s’obtenien permetien resoldre aquesta situació problema.

A les classes més teòriques mirava d’incorporar preguntes que impliquessin indagació. A més, amb els alumnes de 1r i 2n d’ESO, sempre començava cadascuna de les unitats didàctiques amb una pregunta, la solució de la qual podrien assolir al final de la unitat. En deia el repte.

Ara bé, he de reconèixer que no utilitzo aquest enfocament durant tot el procés d’ensenyament-aprenentatge que ofereixo als meus alumnes. Primer de tot, perquè penso que els continguts són necessaris i imprescindibles i que, a mesura que es va progressant, és a través d’aquests continguts i la seva integració en situacions problema que permeten treballar a través de la indagació. D’altra banda, perquè el currículum vigent, amb els seus inacabables objectius, fa impossible poder dedicar totes les sessions al treball basat en la indagació, ja que és més lent.

Hi ha projectes, com el Biologia en Context, per a Batxillerat, desenvolupat des del CDEC, que ofereixen la possibilitat d’un ensenyament íntegrament basat en la indagació. Ha donat bons resultats: els alumnes que s’han examinat a Selectivitat i que han seguit aquest enfocament treuen bons resultats. Això em fa pensar que, mica en mica, amb reflexió i bona planificació, he d’aconseguir incrementar l’ús de metodologies com la indagació per fomentar aquest aprenentatge significatiu que tant es demana.

 

3-    Quins són els criteris que han de complir les activitats d’indagació, segons el teu parer?

Primer de tot, cal partir d’una situació problema propera i/o significativa per a l’alumnat. A continuació, a partir d’un treball més o menys guiat per unes indicacions, s’ha de permetre la integració d’un seguit de competències en la resolució d’aquest problema plantejat. Si l’alumnat desenvolupa aquestes competències amb èxit, la solució al problema serà trobada amb èxit.

És un aprenentatge que reflecteix el que contínuament ens passa a la vida quotidiana: “He d’anar a tal carrer... desenvolupo les estratègies necessàries per trobar on és aquest carrer i quina és la millor manera d’anar-hi... aplico les informacions que he aconseguit per arribar al carrer ... arribo al carrer”.


4-    Quins són els resultats que has apreciat promovent la indagació a l’aula?

Millor capacitat de resoldre qüestions relacionades amb els continguts de l’assignatura i que fan necessària la integració i la comprensió dels diversos conceptes que s’han treballat a la unitat.

 

Deixa un comentari

Comentaris

Enviar nou comentari

El contingut d'aquest camp es mantindrà privat i no es mostrarà públicament.
Image CAPTCHA
Introdueixi els caràcters que apareixen a la imatge.