Blog Xplore Health

Xplore Health facilita recursos per complementar les classes de ciències amb la reflexió sobre qüestions bioètiques

per: Xplore Health - Categoria: Other - Abril 20, 2017

Xplore Health facilita recursos per complementar les classes de ciències amb la reflexió sobre qüestions bioètiques

Segons el document “Science education for responsible citizenship” publicat per la Comissió Europea l’any 2015, l’ensenyament de les ciències de la salut hauria de posar més èmfasi en la millora de la comprensió pública i de la capacitat reflexiva de la ciutadania perquè pugui debatre i donar la seva opinió sobre els beneficis i els riscs entorn als descobriments científics. En la mateixa línia es manifesta el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en l’informe “Competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic” de 2016, en el que es destaquen, entre d’altres competències necessàries, la resolució de problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic o la reflexió entorn a les controvèrsies científiques. Aquesta necessitat també l’han detectat els docents de la xarxa de centres pilot del projecte Xplore Health que a la darrera enquesta anual d’avaluació van valorar positivament la promoció del pensament reflexiu entorn a aspectes bioètics, legals i socials que giren entorn les diferents temàtiques que cobreix el portal.

A cadascun dels mòduls que ofereix Xplore Health s’hi poden trobar vídeos que introdueixen diferents aspectes ètics, legals i socials de la recerca biomèdica i diferents jocs de diàleg que permeten als estudiants reflexionar i intercanviar les seves opinions sobre les diferents temàtiques.

Els vídeos sobre aspectes ètics vinculats a la recerca biomèdica, la primera tipologia de recurs, introdueixen qüestions controvertides i opinions d’experts, i conviden els alumnes a reflexionar i donar la seva opinió. Per exemple, al mòdul dedicat al virus del VIH i la sida, dos investigadors i una pacient parlen sobre les dificultats que troben les persones infectades pel virus per seguir el tractament antiretroviral o sobre l’eficàcia dels programes dissenyats per a la prevenció del contagi. Un altre cas és el del mòdul que tracta l’obesitat, on joves i metges parlen de les implicacions mèdiques, socials i econòmiques d’aquesta epidèmia.

En el cas dels jocs de diàleg, el web disposa de dues tipologies de recursos diferents: els PlayDecide i els Discussion Continuum. En els PlayDecide, l’alumnat s’organitza per grups, comparteix informació i debat sobre testimonis i casos simulats que requereixen d’una profunda reflexió per arribar a consensuar una opinió comuna sobre el tema. Per exemple, el joc sobre els medicaments orfes planteja qüestions com el dret a la salut de les persones amb malalties rares o la rendibilitat social i econòmica de desenvolupar aquest tipus de medicaments; i el de la malària convida els alumnes a reflexionar al voltant dels aspectes socials, culturals i econòmics que fan que aquesta malaltia, que es pot tractar i curar, sigui tan prevalent als països més pobres.

Per la seva banda, els Discussion Continuum estan dissenyats perquè els alumnes, de manera sistemàtica i ordenada, exposin el seu grau d’acord o desacord amb diferents afirmacions sobre qüestions ètiques i controvertides, i exposin els raonaments que els porten a prendre la seva decisió. A tall d’exemple, en el mòdul sobre salut mental els estudiants reflexionen sobre afirmacions relatives als criteris diagnòstics del TDAH i la possible pressió dels pares per diagnosticar els seus fills; o, en el joc sobre genètica, es plantegen qui hauria de tenir accés al nostre perfil genètic i com s’hauria de finançar la medicina personalitzada.

De la mateixa manera, el web també inclou tot un seguit de guies didàctiques per als docents i documents amb informació de context redactats per experts en bioètica. Aquests tenen la finalitat de facilitar al professorat la implementació d’aquests recursos a les aules de secundària i batxillerat a través del treball cooperatiu, l’avaluació formativa i la col·laboració dels estudiants amb la resta d’actors socials. Des d’Xplore Health, us animem a aprofitar tots els recursos del portal per compaginar les classes de ciències amb la reflexió sobre els aspectes ètics, legals i socials relacionats amb la recerca biomèdica i fomentar, així, l’esperit crític dels estudiants des de l’aula.

Deixa un comentari

Comentaris

Enviar nou comentari

El contingut d'aquest camp es mantindrà privat i no es mostrarà públicament.
Image CAPTCHA
Introdueixi els caràcters que apareixen a la imatge.