Blog Xplore Health

We regret to inform you that the Xplore Health website is no longer available!

At the moment we are transferring the contents to the EduCaixa website (https://educaixa.org/), where you will be able to access the different resources from now on.

Temporarily and while the transfer of resources is ongoing, the discussion games, the experimental protocols, the teaching guides and the student worksheets can be found at: https://cutt.ly/XxPHnCH

We apologize for the inconvenience and we hope you can continue enjoying our content to bring health research closer to young people.

Living Lab for Health at IrsiCaixa

Lamentamos informarle que la web de Xplore Health ya no está disponible!

En estos momentos estamos trasladando los contenidos ala web de EduCaixa (https://educaixa.org/), desde donde se podrá acceder a partir de ahora a los diferentes recursos.

Temporalmente y mientras se termina de hacer el traslado de recursos, los juegos de diálogo, los protocolos de experimento, las guías didácticas y los documentos de trabajo del alumnado se pueden encontrar en: https://cutt.ly/XxPHnCH

Lamentamos las molestias y esperamos que pueda seguir disfrutando de nuestros contenidos para acercar la investigación en salud a los jóvenes.

Living Lab de Salud de IrsiCaixa

Lamentem informar-vos que el web d’Xplore Health ja no està disponible!

En aquests moments estem traslladant els continguts al web d’EduCaixa (https://educaixa.org/)), des d’on podreu accedir a partir d’ara als diferents recursos.

Temporalment i mentre s’acaba de fer el trasllat de recursos, els jocs de diàleg, els protocols d'experiment, les guies didàctiques i els documents de treball de l'alumnat els podreu trobar a: https://cutt.ly/XxPHnCH

Lamentem les molèsties i esperem que pugueu continuar gaudint dels nostres continguts per apropar la recerca en salut als joves!

Living Lab de Salut d’IrsiCaixa

Més de 660 actors socials participen en el projecte Co-ResponsaVIHlitat per definir una Agenda de Recerca en Prevenció del VIH/sida

par: Living Lab for Health - Catégorie: Towards AIDS eradication - Février 14, 2017

Més de 660 actors socials participen en el projecte Co-ResponsaVIHlitat per definir una Agenda de Recerca en Prevenció del VIH/sida
  • -       Co-ResponsaVIHlitat és un projecte pilot de governança per a l’eradicació del VIH a través d’un procés obert i inclusiu en el què participen els diferents actors interessats en la temàtica amb la finalitat d’elaborar una Agenda de Recerca en prevenció del VIH/sida.
  •  
  • -       El Living Lab de Salut d’IrsiCaixa  coordina el projecte que s’implementa durant el curs acadèmic 2016-17 mitjançant metodologies de deliberació col·laborativa, inspirades per experiències similars implementades a nivell internacional per associacions de pacients, universitats, centres de recerca i fundacions.
  •  
  • -       Aquest projecte és innovador perquè té en compte l’opinió de la comunitat educativa en la presa de decisions, ja que compta amb la participació de més de 650 estudiants i docents de secundària i investigadors/es de les universitats Pompeu Fabra (UPF) i de Barcelona (UB), que elaboren l’agenda conjuntament amb 2 institucions de l'Administració Pública, 3 centres de recerca i 7 entitats de la societat civil.

 

L’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, impulsat conjuntament per l’Obra Social “la Caixa” i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, inicia el projecte Co-ResponsaVIHlitat que té per objectiu l’elaboració d’una Agenda de Recerca en Prevenció del VIH/sida amb la col·laboració de més de 660 actors socials interessats. Conjuntament, elaboraran un llistat de prioritats de recerca en matèria de prevenció mitjançant metodologies de deliberació col·laborativa. Els actors participants inclouen professionals assistencials i investigadors vinculats al Comitè Assessor Comunitari d’IrsiCaixa (CAC) i a altres centres de recerca i universitats, gestors de polítiques de l’Administració com l’Agència de Salut Pública i el Departament de Salut, representants de la comunitat afectada que treballen en la prevenció del VIH (membres del CAC i SIDASTUDI) i la comunitat educativa (estudiants, professorat i d’altres actors dels centres educatius pilot de secundària). El projecte es duu a terme durant el curs acadèmic 2016-17 sota la coordinació del Living Lab de Salut d’IrsiCaixa i s’emmarca dins del projecte europeu EnRRICH i el programa educatiu Xplore Health, impulsat conjuntament per IrsiCaixa i l’Obra Social “la Caixa”.

 

Co-ResponsaVIHlitat es desenvolupa en diverses fases i s’inicia amb l’anàlisi de les línies de recerca en prevenció existents a nivell internacional, nacional i local. D’aquesta anàlisis se’n derivaran materials de comunicació dissenyats per part dels estudiants de secundària i adreçats a les diferents comunitats. Posteriorment, tindrà lloc l’exploració de les necessitats dels diferents actors, la priorització de les línies de recerca per part de cadascun i la integració de les diferents agendes mitjançant el diàleg entre els diferents actors, per tal d’elaborar una agenda final amb les línies d’alta prioritat.

 

Es tracta de la primera vegada que s’inclou l’opinió dels estudiants de secundària en l’elaboració d’una Agenda de Recerca en Prevenció del VIH, conjuntament amb la dels altres actors. De fet, la temàtica va ser escollida per part de més de mil joves durant el curs 2014-15 com el segon problema de salut que més els preocupava darrera del de la salut mental (que es va treballar en el projecte “Sana Ment” durant el curs anterior). Més enllà de l’elaboració de l’Agenda de Recerca en prevenció, aquest procés també té l’objectiu d’apoderar els diferents actors, especialment els més joves, permetent-los desenvolupar competències relacionades amb la comunicació, la col·laboració, la deliberació i la cultura de la innovació. Alhora també els permetrà desenvolupar competències de reflexió entorn del procés de recerca, dels aspectes ètics, legals, socials relacionats i de com poder aplicar el coneixement que se’n deriva per respondre millor a necessitats no cobertes. Tot això donarà més legitimitat a la recerca i facilitarà la transferència del coneixement.   

 

Les metodologies utilitzades s’inspiren en el moviment que impulsa la CE sota el nom de “Recerca i Innovació Responsables (RRI, de les seves sigles en anglès)”. Aquesta iniciativa té com a finalitat implementar un canvi transformatiu en la manera com es duen a terme i es governen la Recerca i la Innovació (R&I). Consisteix a promoure la col·laboració dels diferents actors per participar en processos deliberatius que vagin encaminats a alinear millor les seves necessitats i expectatives amb els avenços en R&I.

 

Per portar a terme el Co-ResponsaVIHlitat se segueix el model de Science Shops, promoguts des del projecte europeu EnRRICH, en el qual els estudiants de màster dediquen el seu treball de fi de màster a una necessitat social. En aquest cas hi participen estudiants de màster (dirigits per investigadors) provinents del Màster en Comunicació Especialitzada de la UB i el Màster de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, així com experts en processos de participació en Recerca i Innovació (R&I) i en governança de l’R&I del Living Lab de Salut d’IrsiCaixa.

Laissez un commentaire

Comments

Publier un nouveau commentaire

Le contenu de ce champ est gardé secret et ne sera pas montré publiquement.
CAPTCHA visuel
Entrez les caractères (sans espace) affichés dans l'image.