XploreHealth – Ontgrendel Vitaliteit

xplorehealth.eu was een Europese educatieve website die gespecialiseerd was in biomedisch onderzoek en gezondheidswetenschappen. Het doel was om studenten, leraren en het algemene publiek te informeren en op te leiden over de actuele ontwikkelingen en onderwerpen in deze gebieden. Het platform bood een verscheidenheid aan interactieve middelen, waaronder:

  • Online-modules: Educatieve bronnen die verschillende biomedische onderwerpen zoals genetica, infectieziekten en biomedisch onderzoek behandelden.
  • Interactieve spellen: Spellen die erop gericht waren om complexe wetenschappelijke concepten op een speelse en toegankelijke manier uit te leggen.
  • Video’s: Onderwijsvideo’s met interviews met wetenschappers, uitleg van wetenschappelijke concepten en documentaires over actueel onderzoek.
  • Laboratoriumprotocollen: Praktische handleidingen en protocollen voor experimenten die op scholen uitgevoerd kunnen worden om het begrip van wetenschappelijke methoden en concepten te bevorderen.
  • Discussieforums: Platforms voor uitwisseling en discussie over wetenschappelijke onderwerpen en ethische kwesties met betrekking tot biomedisch onderzoek.

Het project werd ondersteund door de Europese Commissie en had als doel om wetenschap en onderzoek toegankelijker en begrijpelijker te maken voor jonge mensen en het algemene publiek. Het bevorderde ook kritisch denken en reflectie over de maatschappelijke gevolgen van wetenschappelijke ontwikkelingen.

De website xplorehealth.eu is inmiddels niet meer actief, maar het project heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan wetenschapscommunicatie en educatie op het gebied van biomedicine.

  • Posts not found