Gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring die onder deze tekst wordt weergegeven.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens van de exploitant kunt u vinden in de impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het paginabezoek). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verzoeken. Hiervoor, evenals voor verdere vragen over gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in de impressum staat. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysehulpmiddelen en tools van derden

Bij uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u over de bezwaarmogelijkheden in deze privacyverklaring.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsoperaties zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen, is ons een informele melding per e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een contract geautomatiseerd verwerken, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als exploitant van de site stuurt, SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” naar “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

U heeft binnen de toepasselijke wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor, evenals voor verdere vragen over persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in de impressum staat.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten, evenals het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de levering van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.

4. Sociale media

Inhoud delen via plugins (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

De inhoud op onze pagina’s kan privacyvriendelijk worden gedeeld in sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+. Deze pagina gebruikt daarvoor de eRecht24 Safe Sharing Tool. Dit tool maakt pas direct contact tussen de netwerken en gebruikers mogelijk als de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt.

Een automatische overdracht van gebruikersgegevens aan de exploitanten van deze platforms gebeurt door dit tool niet. Als de gebruiker bij een van de sociale netwerken is aangemeld, verschijnt bij het gebruik van de social-knoppen van Facebook, Google+1, Twitter & Co. een informatievenster waarin de gebruiker de tekst voor het verzenden kan bevestigen.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina privacyvriendelijk delen in sociale netwerken, zonder dat complete surfprofielen door de exploitanten van de netwerken worden aangemaakt.

Facebook-plugins (Like & Share-knop)

Op onze pagina’s zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. De Facebook-plugins herkent u aan het Facebook-logo of de “Like-knop” (“Vind ik leuk”) op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt via de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Als u de Facebook “Like-knop” aanklikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik daarvan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze pagina’s aan uw Facebook-gebruikersaccount kan koppelen, logt u dan uit van uw Facebook-gebruikersaccount.

Twitter-plugin

Op onze pagina’s zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie “Re-Tweet” worden de door u bezochte websites gekoppeld aan uw Twitter-account en bekendgemaakt aan andere gebruikers. Hierbij worden ook gegevens overgedragen aan Twitter. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik daarvan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op: https://twitter.com/privacy.

Uw privacy-instellingen bij Twitter kunt u wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

5. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden wilt ontvangen, hebben wij uw e-mailadres nodig evenals informatie waarmee wij kunnen controleren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt de gegeven toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de “uitschrijven”-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft onaangetast door de intrekking.

De door u voor het ontvangen van de nieuwsbrief opgeslagen gegevens worden door ons bewaard totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief en na het uitschrijven van de nieuwsbrief verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen blijven onaangetast.

Klick-Tipp

Deze website maakt gebruik van Klick-Tipp voor het verzenden van nieuwsbrieven. De aanbieder is KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd’s Bush Road, Londen W6 7NJ, Verenigd Koninkrijk.

Klick-Tipp is een dienst waarmee het verzenden van nieuwsbrieven georganiseerd en geanalyseerd kan worden. De door u voor het ontvangen van de nieuwsbrief ingevoerde gegevens worden opgeslagen op de servers van Klick-Tipp.

Gegevensanalyse door Klick-Tipp

Wanneer wij nieuwsbrieven versturen met behulp van Klick-Tipp, kunnen wij vaststellen of een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links eventueel zijn aangeklikt.

Klick-Tipp stelt ons ook in staat om nieuwsbriefontvangers in te delen in verschillende categorieën (zogenaamde tagging). Hierbij kunnen nieuwsbriefontvangers bijvoorbeeld worden ingedeeld naar geslacht, persoonlijke voorkeuren (bijv. vegetariër of niet-vegetariër) of klantrelatie (bijv. klant of potentiële klant). Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden afgestemd op de respectieve doelgroepen. Meer informatie vindt u op: https://www.klick-tipp.com en https://www.klick-tipp.com/handbuch.

Als u geen analyse door Klick-Tipp wilt, moet u de nieuwsbrief afmelden. Hiervoor bieden wij in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link aan. Bovendien kunt u de nieuwsbrief ook direct op de website afmelden.

Rechtsgrondslag

De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft onaangetast door de intrekking.

Opslagduur

De door u voor het ontvangen van de nieuwsbrief opgeslagen gegevens worden door ons bewaard totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief en na het uitschrijven van de nieuwsbrief zowel van onze servers als van de servers van Klick-Tipp verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen blijven onaangetast.

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Klick-Tipp op: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklaerung.

Afsluiten van een verwerkersovereenkomst

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Klick-Tipp gesloten, waarin wij Klick-Tipp verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan derden door te geven.

6. Analyse tools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan de overdracht naar de VS wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten aan de website-exploitant te leveren. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plugin

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt daarnaast voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst dat de verzameling van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking van gegevens in opdracht

Wij hebben een overeenkomst voor gegevensverwerking met Google gesloten en voldoen volledig aan de strenge vereisten van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Dit maakt het mogelijk rapporten te maken die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig uit op interesses gebaseerde advertenties van Google en uit bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden herleid tot een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of de verzameling van uw gegevens door Google Analytics zoals beschreven in de sectie “Bezwaar tegen gegevensverzameling” in het algemeen verbieden.

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het integreren van advertenties van Google Inc. (“Google”). De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde webbakens (onzichtbare grafieken). Door deze webbakens kunnen informatie zoals het bezoekersverkeer op deze pagina’s worden geanalyseerd.

De door cookies en webbakens gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google aan contractanten van Google worden doorgegeven. Google zal uw IP-adres echter niet combineren met andere gegevens die van u zijn opgeslagen.

De opslag van AdSense-cookies gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Google Analytics Remarketing

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Deze functie stelt ons in staat de met Google Analytics Remarketing gemaakte advertentiedoelgroepen te koppelen aan de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die op basis van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op een apparaat (bijv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, ook worden weergegeven op een ander van uw apparaten (bijv. tablet of pc).

Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, zal Google uw web- en app-browsegeschiedenis voor dit doel koppelen aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk apparaat waarmee u inlogt op uw Google-account.

Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics google-authenticeerde ID’s van gebruikers, die tijdelijk worden gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen voor cross-device advertentietargeting te definiëren en te maken.

U kunt zich permanent afmelden voor cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account uit te schakelen; volg hiervoor deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De verzameling van de in uw Google-account verzamelde gegevens gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming, die u bij Google kunt geven of intrekken (art. 6 lid 1 lit. a AVG). Voor gegevensverzamelingsprocessen die niet in uw Google-account worden samengevoegd (bijv. omdat u geen Google-account heeft of bezwaar heeft gemaakt tegen de samenvoeging) is de verzameling van gegevens gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f AVG. Het gerechtvaardigde belang vloeit voort uit het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de privacyverklaring van Google vindt u op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van zogenaamde conversion-tracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor conversion-tracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van het conversion-cookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversion-statistieken op te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversion-tracking. De klanten krijgen het totale aantal gebruikers te weten dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een met een conversion-tracking-tag voorziene pagina. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door het cookie voor Google conversion-tracking eenvoudig uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de conversion-tracking statistieken.

De opslag van “conversion-cookies” gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten evenals het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Facebook Pixel

Onze website maakt gebruik van het bezoekersactie-pixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) voor conversiemeting.

Op deze manier kan het gedrag van de paginabezoekers worden gevolgd nadat zij door te klikken op een Facebook-advertentie naar de website van de aanbieder zijn doorgestuurd. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden worden geëvalueerd en kunnen toekomstige advertentiemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met de Facebook-gegevensgebruiksrichtlijn. Hierdoor kan Facebook het plaatsen van advertenties op Facebook-pagina’s en buiten Facebook mogelijk maken. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als exploitant van de website niet worden beïnvloed.

In de privacyverklaring van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketing-functie “Custom Audiences” uitschakelen in het gedeelte Instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

7. Plugins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. De exploitant van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plugin, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina’s u heeft bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube gebeurt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Onze website maakt gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die is uitgerust met een Vimeo-plugin, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van Vimeo. Daarbij wordt aan de Vimeo-server meegedeeld welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Bovendien verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent ingelogd bij Vimeo of geen account bij Vimeo heeft. De door Vimeo verzamelde informatie wordt verzonden naar de Vimeo-server in de VS.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-account.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande informatie. info@ xplorehealth. eu