Over ons

Op onze website xplorehealth.eu behandelen wij verschillende onderwerpen op het gebied van gezondheid, farmacie en geneeskunde. De artikelen gaan dieper in op gezondheidskwesties, presenteren farmaceutische producten of behandelen overkoepelende onderwerpen. Onze lezers moeten zich volledig geadviseerd en geïnformeerd voelen met betrekking tot hun welzijn.

Hoe wij werken

Wij volgen ons doel om wetenschappelijke onderwerpen begrijpelijk te maken. Dit betekent dat zelfs leken de teksten moeten kunnen begrijpen en de inhoud moeten kunnen volgen. Onze redacteuren zijn zodanig opgeleid dat zij medische inzichten, studies of andere bewijzen leesbaar in de artikelen kunnen opnemen. Op deze manier kunnen onze lezers niet alleen uitgebreid over een onderwerp geïnformeerd worden, maar ook tips uit verschillende gezondheidsgebieden oppikken. Alle redacteuren zijn altijd bereid hun werkwijze te controleren en indien nodig te verbeteren.

Zelfs complexe onderwerpen moeten op een zo begrijpelijk mogelijke manier toegankelijk worden gemaakt. Ons publiek wordt niet beperkt op basis van leeftijd, geslacht of ras en moet diversiteit mogelijk maken.

Onze onderwerpen

Wij houden altijd een overzicht van de actuele bevindingen, publicaties en gebeurtenissen in de gezondheidszorg. Dit kan zowel nieuwe producten betreffen als wetenschappelijke rapporten uit de humane geneeskunde. Veranderingen met betrekking tot het gezondheidsbeleid spelen ook een rol. Geselecteerde onderwerpen worden vervolgens leesbaar uitgewerkt tot rapporten of artikelen en direct gepubliceerd. Creatieve benaderingen en thematische uitstapjes naar andere gebieden zijn ook toegestaan als het artikel relevant kan zijn voor ons publiek.

Wetenschappelijk onderbouwd onderzoek

Alle inhoud en feiten moeten altijd wetenschappelijk onderbouwd en correct gedocumenteerd zijn. Onze redacteuren baseren zich bij hun werk op interviews met experts, recent gepubliceerde studies of rapporten van verschillende gezondheidsinstellingen en medische universiteiten. Gedetailleerd onderzoek is daarbij een vereiste en maakt een hoge kwaliteit van de inhoud mogelijk. De werkwijze voor onderzoek en de uitvoering van de onderwerpen zijn ook vastgelegd in onze redactionele richtlijnen. Voor ons is een waarheidsgetrouwe uitvoering altijd van belang en wij zijn ons bewust van het belang van een dergelijk gevoelig onderwerp. Daarom streeft ons team er altijd naar om een hoog kwaliteitsniveau te handhaven, de artikelen op actualiteit te controleren en indien nodig uit te breiden.

Ondersteund door medische adviseurs

Onze redacteuren werken ook nauw samen met medische adviseurs. Zij komen uit de medische wereld of bekleden een functie in de gezondheidszorg. Dit kunnen professionals zijn, zoals verpleegkundigen, maar ook experts van onafhankelijke instituten of wetenschappelijke onderwijsinstellingen. Ons team is al meerdere jaren actief in de gezondheidszorg en beschikt over een gedegen basiskennis. Bovendien moeten de artikelen altijd worden versterkt met vakkennis en wetenschappelijk correct blijven. Daarom worden alle vakinhoudelijke uitspraken meerdere keren gecontroleerd en ondersteunen de medische adviseurs ons bij deze vorm van kwaliteitscontrole. Afhankelijk van het onderwerp streven we ernaar om het team verder uit te breiden.