Redactionele richtlijnen

De redactie van xplorehealth.eu heeft zich gecommitteerd aan de volgende richtlijnen. Ze bevestigen onafhankelijke berichtgeving en zorgvuldige werkwijzen. Vooral bij gezondheidsthema’s is er een grote verantwoordelijkheid naar de lezers. Hoogwaardig journalistiek werk, grondig onderzoek en kwaliteitscontrole behoren daarom tot onze kernwaarden. Met onze redactionele richtlijnen leggen we onze werkwijze en onze principes bloot.

1. Taak en verantwoordelijkheid

We zien onszelf als een onafhankelijk platform met een grote verantwoordelijkheid met betrekking tot gevoelige inhoud. Daarom moeten de artikelen worden geschreven door ervaren redacteuren en onderworpen worden aan een passende kwaliteitscontrole. De medische adviseurs maken deel uit van de controlecommissie en kunnen indien nodig altijd worden geraadpleegd. Door het vastgelegde proces in onze redactionele richtlijnen en de kernwaarden van onze werkwijze moeten inhoud altijd correct en professioneel worden uitgevoerd. Hierbij is vooral de vakinhoudelijke expertise in het medische veld van belang.

Onze lezers moeten zich volledig geïnformeerd en ondersteund voelen. We gaan in op de nieuwste ontwikkelingen in de gezondheidszorg, geven inzicht in actueel onderzoek en houden rekening met verdere bevindingen in dit gebied. De rapporten zijn altijd gebaseerd op gedegen feiten en worden leesbaar gepresenteerd. Zelfs complexe en moeilijke onderwerpen kunnen door leken worden begrepen. Een aangepaste taal is voor ons daarom belangrijk om de artikelen toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen.

2. Zorgvuldigheid

xplorehealth.eu draagt altijd de verantwoordelijkheid voor correct onderzochte inhoud. Alle informatie in de bijdragen en artikelen moet grondig worden onderzocht en feitelijk juist zijn. Daarom is een zorgvuldige werkwijze belangrijk, die alle kanten en gezichtspunten in overweging neemt. Op deze manier moet de integriteit van ons platform worden beschermd. Bovendien zijn alle redacteuren zich bewust van de verantwoordelijkheid die berichtgeving in het medische veld met zich meebrengt. De gepubliceerde artikelen willen geen medisch advies vervangen en dienen ook niet als gezondheidszorg. Ze hebben slechts een adviserende functie.

Door een divers lezerspubliek zijn onze redacteuren nauwkeurig geschoold wat betreft zorgvuldigheid. De berichtgeving moet onpartijdig plaatsvinden zonder eigen vooroordelen en binnen een professionele context. Daarnaast is empathie in het taalgebruik vereist. Mensen moeten met hun gezondheidskwesties ondersteund worden en begrijpelijk geïnformeerd worden over feiten en verbanden, ook in gevoelige gebieden.

3. Gebruik van bronnen

Onze redacteuren gebruiken gesprekken met experts, interviews en documenten van officiële instellingen als bronnen. Hierbij wordt altijd de identiteit van de betreffende bron gedocumenteerd om uitspraken duidelijk te maken en als citaat te kunnen declareren. Alle gesprekspartners worden streng getoetst op hun expertise. Bovendien moeten de bronnen altijd traceerbaar zijn door de hoofdredactie. Het onderzoek van de bronnen gebeurt met de reeds genoemde zorgvuldigheid. Studies worden altijd getoetst op basis van degelijke en wetenschappelijke fundamenten. In het belang van transparantie worden ook de auteurs of uitgevers van de studie vermeld of eventueel gelinkt. De maatschappelijke en academische achtergrond van de gekozen experts speelt hierbij geen rol.

De inhoud moet niet alleen actueel, maar ook uniek zijn. Bestaande teksten mogen niet worden gedupliceerd. Gebruikte bronnen moeten als zodanig worden gekenmerkt en niet uit de context worden gehaald. Alle citaten moeten onvervormd worden weergegeven.

4. Correcties en kwaliteitscontrole

Ondanks de beoogde zorgvuldigheid kunnen er fouten gemaakt worden door de redacteuren. Hier zetten we in op een transparante aanpak en markeren we updates of correcties van de artikelen. Dit kan zowel feitelijke fouten als typefouten betreffen. Het verspreiden van onjuiste uitspraken moet op deze manier worden voorkomen. De gepubliceerde artikelen worden regelmatig gecontroleerd op hun inhoud en indien nodig gecorrigeerd of uitgebreid.

De kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd door ons team en de adviseurs zelf. Het vereist geen goedkeuring van externe derden. Alle advertenties of dergelijke verbindingen moeten altijd duidelijk worden gemaakt. Bovendien krijgen artikelen met commerciële inhoud geen voorrang boven andere publicaties. Verdere informatie hierover is te vinden in onze algemene voorwaarden.

5. Integriteit

Ons team is onderworpen aan het principe van integriteit. De berichtgeving moet daarom altijd neutraal zijn en de redacteuren mogen geen financiële voordelen of geschenken aannemen. Daarnaast zijn de teksten onpartijdig, politiek correct en onafhankelijk geschreven. Citaten en vrije meningsuiting moeten altijd als zodanig worden gekenmerkt. Alle wetenschappelijke feiten moeten worden ondersteund door bronnen. Het advies van experts uit het medische veld ontslaat de redacteuren niet van het nader onderzoeken van alle standpunten over een onderwerp.

We distantiëren ons duidelijk van overdrijvingen, sensatiejournalistiek, onjuiste uitspraken of misleiding. Feiten moeten altijd naar waarheid worden weergegeven. Op ons platform is geen plaats voor halve waarheden, haatdragende opmerkingen of veronderstellingen.

6. Vakinhoudelijke ondersteuning

Voor de uitvoering van de vakinhoudelijke juistheid worden verschillende betrouwbare bronnen en adviseurs gebruikt. Onze redacteuren doen een beroep op onafhankelijke instituten, universiteiten of ook non-profitorganisaties. Ook artikelen in vaktijdschriften mogen worden gebruikt. Zorgvuldigheid en nauwkeurigheid zijn bijzonder belangrijk bij de keuze van de bronnen. De gekozen personen en instellingen mogen geen belangenconflict hebben met ons platform of de inhoud van het geplande rapport.