HIV i AIDS

Przy współpracy:
  • Obra Social La Caixa
  • IrsiCaixa
Gra dialogowa | Na drodze do wyeliminowania AIDS!

Ta gra dyskusyjna stwarza młodym ludziom sposobność do badania problemów związanych z zapobieganiem zakażeniu wirusem HIV, dostępem do leczenia oraz ze sposobami zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji zakażonych osób. Istnieją dwa główne sposoby przenoszenia wirusa HIV – stosunki seksualne i wstrzykiwanie leków – i są to dwa zagadnienia, które wywołują wiele dyskusji. W większej części świata leczenie jest trudnodostępne i drogie, ale nawet w tych krajach, w których skuteczne metody zapobiegania i leczenia są dostępne, może dochodzić do niepotrzebnego narażenia ludzi na HIV w wyniku ryzykownych zachowań i trudnej sytuacji socjalnej. Poważnym problemem jest także stygmatyzacja i dyskryminacja osób zakażonych wirusem HIV, które są często naznaczone piętnem odmienności i obwiniane za swoją sytuację. W trakcie gry młodzi ludzie są proszeni o rozważenie szeregu stwierdzeń i sytuacji dotyczących problemów etycznych i społecznych związanych z HIV i AIDS.

Grupy liczące 8-12 osób rozmawiają na tematy poruszane przez każde stwierdzenie i ustalają, w którym miejscu na odcinku pomiędzy kartami „Zgadzam się" i „Nie zgadzam się" należy umieścić każdą z kart. Większe grupy mogą korzystać z tej pomocy dydaktycznej w ramach wolnej dyskusji na określony temat. Istnieje też możliwość użycia formatów wymagających, aby uczniowie pracowali w mniejszych grupach lub w bardziej formalny sposób. Gra jest przeznaczona dla osób od 15. do 21. roku życia i trwa od 60 do 90 minut.

<< powrót do listy