Rewolucja biotechnologiczna

Gra dialogowa | Rewolucja biotechnologiczna

Biotechnologia umożliwia nam wgląd w najskrytsze właściwości żywego organizmu – jego kod genetyczny – a co więcej, nawet pozwala nam go zmienić. Ale do jakiego stopnia powinno się pozwolić naukowcom zmieniać i tworzyć żywe organizmy? Jakie ograniczenia powinny istnieć w kwestii wyboru i implantacji zarodków? W jaki sposób biotechnologia wpływa na kraje rozwijające się? W jakim stopniu mamy prawo do poznania lub niewiedzy odnośnie do naszych genetycznych predyspozycji do zachorowania na różne choroby? Kto powinien ponosić koszty dostarczania takich informacji genetycznych?

Grupy liczące 8-12 osób rozmawiają na tematy poruszane przez każde stwierdzenie i ustalają, w którym miejscu na odcinku pomiędzy kartami „Zgadzam się" i „Nie zgadzam się" należy umieścić każdą z kart. Większe grupy mogą korzystać z tej pomocy dydaktycznej w ramach wolnej dyskusji na określony temat. Istnieje też możliwość użycia formatu wymagającego, aby uczniowie pracowali w mniejszych grupach lub w bardziej formalny sposób.

<< powrót do listy