Educational resources

We regret to inform you that the Xplore Health website is no longer available!

At the moment we are transferring the contents to the EduCaixa website (https://educaixa.org/), where you will be able to access the different resources from now on.

Temporarily and while the transfer of resources is ongoing, the discussion games, the experimental protocols, the teaching guides and the student worksheets can be found at: https://cutt.ly/XxPHnCH

We apologize for the inconvenience and we hope you can continue enjoying our content to bring health research closer to young people.

Living Lab for Health at IrsiCaixa

Lamentamos informarle que la web de Xplore Health ya no está disponible!

En estos momentos estamos trasladando los contenidos ala web de EduCaixa (https://educaixa.org/), desde donde se podrá acceder a partir de ahora a los diferentes recursos.

Temporalmente y mientras se termina de hacer el traslado de recursos, los juegos de diálogo, los protocolos de experimento, las guías didácticas y los documentos de trabajo del alumnado se pueden encontrar en: https://cutt.ly/XxPHnCH

Lamentamos las molestias y esperamos que pueda seguir disfrutando de nuestros contenidos para acercar la investigación en salud a los jóvenes.

Living Lab de Salud de IrsiCaixa

Lamentem informar-vos que el web d’Xplore Health ja no està disponible!

En aquests moments estem traslladant els continguts al web d’EduCaixa (https://educaixa.org/)), des d’on podreu accedir a partir d’ara als diferents recursos.

Temporalment i mentre s’acaba de fer el trasllat de recursos, els jocs de diàleg, els protocols d'experiment, les guies didàctiques i els documents de treball de l'alumnat els podreu trobar a: https://cutt.ly/XxPHnCH

Lamentem les molèsties i esperem que pugueu continuar gaudint dels nostres continguts per apropar la recerca en salut als joves!

Living Lab de Salut d’IrsiCaixa

On this page you can carry out advanced searches among all the educational resources offered by Xplore Health.

Make your search!

Or browse tags


Twoje wyszukiwanie wygenerował 17 wyniki

 • Thank you very much for using our resources. We are working on the lesson plan on vaccination and it will be available in a few days. Sorry for any inconvenience

  Do you want an interactive way to discuss the topic of vaccinations in science classes using an innovative approach that combines research with ethical, legal and social aspects? In this document you will find...

  DOC

 • Niniejszy dokument zawiera informacje na temat narzędzi, które są dostępne w portalu Xplore Health dla modułu szóstego dotyczącego wirusa HIV. Dla każdego narzędzia dodano tabelę identyfikującą oraz objaśnienie, jak należy stosować to narzędzie w klasie i jak je wprowadzać do programu nauczania.

  PDF

 • Ten dokument zawiera informacje na temat dostępnych w portalu Xplore Health narzędzi dla piątego modułu dotyczącego otyłości. Dla każdego narzędzia dodano tabelę identyfikującą oraz objaśnienie, jak należy stosować to narzędzie w klasie i jak je wprowadzić do programu nauczania.

  PDF

 • Ten dokument zawiera informacje na temat narzędzi, które są dostępne w portalu Xplore Health dla modułu dotyczącego genomiki. Dla każdego narzędzia dodano tabelę identyfikującą oraz objaśnienie, jak należy stosować to narzędzie w klasie i jak je wprowadzić do programu nauczania.

 • Niniejszy dokument zawiera informacje na temat narzędzi, które są dostępne w portalu Xplore Health dla modułu dotyczącego zdrowia psychicznego. Dla każdego narzędzia dodano tabelę identyfikującą oraz objaśnienie, jak należy stosować to narzędzie w klasie i w jaki sposób wprowadzić je do programu nauczania.

 • Niniejsze wytyczne dla nauczycieli zawierają informacje dotyczące modułu Xplore Health zatytułowanego „Ponowne rozważania na temat zdrowia psychicznego”. Najpierw przedstawiono wprowadzenie do tematu w celu ułatwienia przygotowania lekcji z wykorzystaniem różnych narzędzi multimedialnych dostępnych na naszej stronie internetowej. Niniejsze wytyczne zawierają informacje na...

  PDF

 • Niniejsze wytyczne dla nauczycieli zawierają informacje dotyczące modułu Xplore Health zatytułowanego „W dół do genów”. Najpierw przedstawiono wprowadzenie do tematu w celu ułatwienia przygotowania lekcji z wykorzystaniem różnych narzędzi multimedialnych dostępnych na naszej stronie internetowej. Niniejsze wytyczne zawierają informacje na temat aktualnego stanu wiedzy w...

  PDF

 • Niniejszy przewodnik zawiera podstawowe informacje na temat HIV i AIDS. Obecnie ponad 34 miliony ludzi jest zakażonych wirusem HIV. Zbadaj wszystkie aspekty tej pandemii, od przyczyn po leczenie. Poznaj najnowsze badania oraz odkryj problemy etyczne, prawne i społeczne związane z tą chorobą.

  PDF

  DOC

 • Niniejszy przewodnik zawiera podstawowe informacje na temat aktualnych metod stosowanych w biotechnologii oraz informacje na temat etycznych, prawnych i społecznych aspektów powiązanych z biotechnologią.

  PDF

 •  

  Niniejszy przewodnik zawiera podstawowe informacje na temat malarii, najważniejszej choroby pasożytniczej na świecie. Zbadaj wszystkie aspekty malarii, od przyczyn po leczenie. Poznaj najnowsze badania oraz odkryj problemy etyczne, prawne i społeczne związane z tą chorobą.

   

  PDF