Educational resources

We regret to inform you that the Xplore Health website is no longer available!

At the moment we are transferring the contents to the EduCaixa website (https://educaixa.org/), where you will be able to access the different resources from now on.

Temporarily and while the transfer of resources is ongoing, the discussion games, the experimental protocols, the teaching guides and the student worksheets can be found at: https://cutt.ly/XxPHnCH

We apologize for the inconvenience and we hope you can continue enjoying our content to bring health research closer to young people.

Living Lab for Health at IrsiCaixa

Lamentamos informarle que la web de Xplore Health ya no está disponible!

En estos momentos estamos trasladando los contenidos ala web de EduCaixa (https://educaixa.org/), desde donde se podrá acceder a partir de ahora a los diferentes recursos.

Temporalmente y mientras se termina de hacer el traslado de recursos, los juegos de diálogo, los protocolos de experimento, las guías didácticas y los documentos de trabajo del alumnado se pueden encontrar en: https://cutt.ly/XxPHnCH

Lamentamos las molestias y esperamos que pueda seguir disfrutando de nuestros contenidos para acercar la investigación en salud a los jóvenes.

Living Lab de Salud de IrsiCaixa

Lamentem informar-vos que el web d’Xplore Health ja no està disponible!

En aquests moments estem traslladant els continguts al web d’EduCaixa (https://educaixa.org/)), des d’on podreu accedir a partir d’ara als diferents recursos.

Temporalment i mentre s’acaba de fer el trasllat de recursos, els jocs de diàleg, els protocols d'experiment, les guies didàctiques i els documents de treball de l'alumnat els podreu trobar a: https://cutt.ly/XxPHnCH

Lamentem les molèsties i esperem que pugueu continuar gaudint dels nostres continguts per apropar la recerca en salut als joves!

Living Lab de Salut d’IrsiCaixa

On this page you can carry out advanced searches among all the educational resources offered by Xplore Health.

Make your search!

Or browse tags


Twoje wyszukiwanie wygenerował 12 wyniki

 •  

  Jaka jest rola terapii medycznej i w jaki sposób pacjenci mogą uzyskać dostęp do różnych typów terapii? Ta gra dyskusyjna stwarza młodym ludziom sposobność do badania takich problemów, jak nadużywanie leków, szczepienia, medycyna uzupełniająca i alternatywna oraz zaprasza ich do rozważenia kilku stwierdzeń i sytuacji dotyczących społecznych i etycznych...

 • Leki sieroce to leki opracowane do diagnozowania i leczenia rzadkich chorób. Mogą one pomóc w wyleczeniu milionów ludzi, ale są bardzo drogie dla pacjentów i systemów opieki zdrowotnej. Czy jest jakaś górna granica wydatków na jednego pacjenta?

   

   

  Aby uzyskać więcej informacji na temat gry PlayDecide, wersji gry w innych językach i aby wgrać swoje...

  PDF

  http://www.xplorehealth.eu http://www.xplorehealth.eu