Educational resources

On this page you can carry out advanced searches among all the educational resources offered by Xplore Health.

Make your search!

Or browse tags


Twoje wyszukiwanie wygenerował 12 wyniki

 •  

  Jaka jest rola terapii medycznej i w jaki sposób pacjenci mogą uzyskać dostęp do różnych typów terapii? Ta gra dyskusyjna stwarza młodym ludziom sposobność do badania takich problemów, jak nadużywanie leków, szczepienia, medycyna uzupełniająca i alternatywna oraz zaprasza ich do rozważenia kilku stwierdzeń i sytuacji dotyczących społecznych i etycznych...

 • Leki sieroce to leki opracowane do diagnozowania i leczenia rzadkich chorób. Mogą one pomóc w wyleczeniu milionów ludzi, ale są bardzo drogie dla pacjentów i systemów opieki zdrowotnej. Czy jest jakaś górna granica wydatków na jednego pacjenta?

   

   

  Aby uzyskać więcej informacji na temat gry PlayDecide, wersji gry w innych językach i aby wgrać swoje...

  PDF

  http://www.xplorehealth.eu http://www.xplorehealth.eu