Educational resources

On this page you can carry out advanced searches among all the educational resources offered by Xplore Health.

Make your search!

Or browse tags


Twoje wyszukiwanie wygenerował 91 wyniki

 • Ten dokument zawiera informacje na temat dostępnych w portalu Xplore Health narzędzi dla piątego modułu dotyczącego otyłości. Dla każdego narzędzia dodano tabelę identyfikującą oraz objaśnienie, jak należy stosować to narzędzie w klasie i jak je wprowadzić do programu nauczania.

  PDF

 • Ten dokument zawiera informacje na temat narzędzi, które są dostępne w portalu Xplore Health dla modułu dotyczącego genomiki. Dla każdego narzędzia dodano tabelę identyfikującą oraz objaśnienie, jak należy stosować to narzędzie w klasie i jak je wprowadzić do programu nauczania.

 • Niniejszy dokument zawiera informacje na temat narzędzi, które są dostępne w portalu Xplore Health dla modułu dotyczącego zdrowia psychicznego. Dla każdego narzędzia dodano tabelę identyfikującą oraz objaśnienie, jak należy stosować to narzędzie w klasie i w jaki sposób wprowadzić je do programu nauczania.

 • This document invites students to find out all about malaria and some of the research projects currently underway with the aim of eradicating the disease, from prevention to finding a vaccine. Find out more, form an opinion and share it on blogs and social networks! Participate as responsible citizens of the knowledge society.

  DOC

 • Problemy ze zdrowiem psychicznym pojawiają się na pewnym etapie życia u jednej trzeciej ludzkości. Wpływ, jaki mają one na życie ludzi i ich samopoczucie może być bardzo dotkliwy: obejmuje nie tylko bezpośrednie oddziaływanie związane z samą chorobą, ale także stygmatyzację, brak zrozumienia i tolerancji, kłopoty z uzyskaniem zatrudnienia, a czasem nawet utrata praw...

 • Wyobraź sobie, że lekarz pobiera od Ciebie próbkę śliny w celu określenia Twojego profilu genetycznego, stwierdzenia, na jakie choroby jesteś najbardziej narażony oraz przepisania spersonalizowanego leku profilaktycznego w odpowiedniej dawce do Twojego profilu. Dzięki postępom w genomice taka sytuacja może być w przyszłości możliwa. Im więcej wiemy na temat kodu...

 • Niniejsze wytyczne dla nauczycieli zawierają informacje dotyczące modułu Xplore Health zatytułowanego „Ponowne rozważania na temat zdrowia psychicznego”. Najpierw przedstawiono wprowadzenie do tematu w celu ułatwienia przygotowania lekcji z wykorzystaniem różnych narzędzi multimedialnych dostępnych na naszej stronie internetowej. Niniejsze wytyczne zawierają informacje na...

  PDF

 • Niniejsze wytyczne dla nauczycieli zawierają informacje dotyczące modułu Xplore Health zatytułowanego „W dół do genów”. Najpierw przedstawiono wprowadzenie do tematu w celu ułatwienia przygotowania lekcji z wykorzystaniem różnych narzędzi multimedialnych dostępnych na naszej stronie internetowej. Niniejsze wytyczne zawierają informacje na temat aktualnego stanu wiedzy w...

  PDF


 • Zgodnie z tym protokołem młodzież bierze udział w badaniach w celu opracowania szczepionki przeciwko malarii, która w połączeniu z obecnie dostępnymi środkami może istotnie się przyczynić do zapewnienia lepszej kontroli nad tą istotną chorobą pasożytniczą. Uczniowie będą badać różne związki będące kandydatami na szczepionkę, stosując metodę ELISA i następnie...

 • Poniżej przedstawiono protokół i prezentację przygotowaną w programie Power Point przeznaczone dla młodszych dzieci i dotyczące przeprowadzenia transformacji bakterii w laboratorium. Ten protokół jest zgodny z wytycznymi naukowych badań biomedycznych dotyczącymi badania potencjalnego miejsca docelowego, które mogłoby zostać rozpoznane przez lek na miażdżycę. Protokół...