Répondre au commentaire

Un cop vist el video, haig de dir que m'ha agradat molt, no únicament les imatges sinó també, i el més important, el seu contingut com a tal, ja que penso que és molt interesant i important que hi hagi persones capaçes d'investigar tal cosa, utilitzar cèl-lules mare per regenerar o fer cartilegs, en aquest cas. No és fàcil donar amb processos positius i efectius i apart es necesiten molts diners però, hauriem d'invertit més en la ciència de tal manera que l'evolució i el descobriment fos més ràpid. Les cèl-lules mare és van dividint i regenerant la cosa ens fa possible fer-les útils, com ara per regenerar órgans, teixits, cartílegs... és un gran desenvolupament i avanç.

Répondre

Le contenu de ce champ est gardé secret et ne sera pas montré publiquement.
CAPTCHA visuel
Entrez les caractères (sans espace) affichés dans l'image.