Responder al comentario

Durant aquest darrers anys, tant la ciència com tecnologia han aconseguit un ritme tan elevat en el seu procés d'innovació, que no és exagerat parlar d'una autèntica revolució, que ha canviat dràsticament la nostra forma de vida. La biotecnologia, és el més fidel reflex d'aquest espectacular impacte tecnològic. Així, podem afirmar que la biotecnologia moderna és concebuda com una de les majors esperances de futur per a la humanitat: el desxiframent del genoma humà, ens permetrà un millor coneixement de dades essencials sobre la nostra naturalesa, a més de la possibilitat de realitzar anàlisis genètiques individualitzades, que seran de gran ajuda per a la medicina del futur; de la mateixa manera, l'obtenció de cèl·lules mare capaces de generar teixits i òrgans humans canviaran substancialment la pràctica de la medicina regenerativa; aquests són algunes de les moltes possibles pràctiques que ens pot proporcionar la biotecnologia la qual cosa ens proporciona un major l’enteniment del gran impacte que suposa aquesta disciplina. En la meva opinió, la biotecnologia és útil, tal vegada no encara necessària de manera urgent tot i això, amb l'adequat desenvolupament de la mateixa la seva investigació sí és d'una gran utilitat pràctica; seria un error no desenvolupar-la. No obstant això tots sabem que actualment hi ha un gran conflicte existent pel que respecta a la ètica d’aquestes pràctiques, a més hem de tenir en compte la percepció social de la biotecnologia, ja que les creences, la fe... segueixen jugant un rol essencial en la percepció d’aquestes. En qualsevol cas, segueix havent-hi una gran falta d'informació gràcies a la qual la població sàpiga dels avantatges de la biotecnologia i conegui també els seus riscos, rebutjant-los i pressionant perquè es reguli l'explotació dels recursos naturals i la seva manipulació en benefici de l'espècie humana íntegrament, no d'uns pocs empresaris. Per concloure i una vegada dit això, crec que és convenient i de gran benefici col·lectiu que la ciència avanci sempre que sigui amb un fi positiu, tot i això moure’s en un terreny desconegut sempre ens genera cert respecte ja que no sabem que podria succeir amb aquest nou descobriment, o bé de quina manera aquest serà utilitzat en la posteritat, però aquesta incertesa i por, és quelcom normal quan es produeix un nou descobriment i pel que respecte a les seves contrarietats, considero que és un risc que cal córrer.

Respuesta

El contenido de este campo se mantiene como privado y no se muestra públicamente.
CAPTCHA de imagen
Introduzca los caracteres que aparecen en la imagen.