Informacje o narzędziach

Przy współpracy:
  • Obra Social La Caixa
  • IrsiCaixa
Przewodniki dla nauczycieli | Na drodze do wyeliminowania AIDS!

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat narzędzi, które są dostępne w portalu Xplore Health dla modułu szóstego dotyczącego wirusa HIV. Dla każdego narzędzia dodano tabelę identyfikującą oraz objaśnienie, jak należy stosować to narzędzie w klasie i jak je wprowadzać do programu nauczania.

PDF

<< powrót do listy