Przemyślenia nad zdowiem psychicznym

Zdrowie psychiczne obejmuje to, jak myślimy, co czujemy i jak się zachowujemy wtedy, gdy napotykamy codzienne wzloty i upadki w naszym życiu.

Na całym świecie, problemy związane ze zdrowiem psychicznym, jak np. depresja, są wiodącą przyczyną niepełnosprawności u młodych osób.

Profilaktyka, wczesne rozpoznawanie i leczenie są sprawami kluczowymi. Ale temat zdrowia psychicznego jest nadal stygmatyzowany i często ludzie mają problem z tym, aby uzyskać pomoc której potrzebują.

Baw się

Oglądaj

Jaka jest różnica między smutkiem a depresją? Dlaczego tak trudno jest rozpoznawać i leczyć problemy ze zdrowiem psychicznym u młodych ludzi? Jakie są główne objawy?
W krajach o wysokich dochodach zaledwie połowa młodych ludzi cierpiących na choroby umysłowe otrzymuje opiekę zdrowotną ze względu na zaburzenia zdrowia psychicznego.