Przemyślenia nad zdowiem psychicznym

 • Protokół eksperymentalny | Przemyślenia nad zdowiem psychicznym

  Weź udział w poszukiwaniu leku na chorobę Alzheimera

  Choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną, która niekorzystnie wpływa na zdolności umysłowe człowieka i powoduje jego ostateczne przejście w stan wegetatywny i śmierć. Pacjent doświadcza postępującej utraty pamięci, a w końcu nie jest w stanie wykonać nawet najbardziej podstawowych czynności, takich jak dbanie o higienę osobistą, ubieranie się czy jedzenie. W...

 • Przewodniki dla nauczycieli | Przemyślenia nad zdowiem psychicznym

  Informacje o narzędziach

  Niniejszy dokument zawiera informacje na temat narzędzi, które są dostępne w portalu Xplore Health dla modułu dotyczącego zdrowia psychicznego. Dla każdego narzędzia dodano tabelę identyfikującą oraz objaśnienie, jak należy stosować to narzędzie w klasie i w jaki sposób wprowadzić je do programu nauczania.

 • Gra dialogowa | Przemyślenia nad zdowiem psychicznym

  Zdrowie psychiczne

  Problemy ze zdrowiem psychicznym pojawiają się na pewnym etapie życia u jednej trzeciej ludzkości. Wpływ, jaki mają one na życie ludzi i ich samopoczucie może być bardzo dotkliwy: obejmuje nie tylko bezpośrednie oddziaływanie związane z samą chorobą, ale także stygmatyzację, brak zrozumienia i tolerancji, kłopoty z uzyskaniem zatrudnienia, a czasem nawet utrata praw...

 • Przewodniki dla nauczycieli | Przemyślenia nad zdowiem psychicznym

  Informacje podstawowe

  Niniejsze wytyczne dla nauczycieli zawierają informacje dotyczące modułu Xplore Health zatytułowanego „Ponowne rozważania na temat zdrowia psychicznego”. Najpierw przedstawiono wprowadzenie do tematu w celu ułatwienia przygotowania lekcji z wykorzystaniem różnych narzędzi multimedialnych dostępnych na naszej stronie internetowej. Niniejsze wytyczne zawierają informacje na...

  PDF