Udział w badaniach w celu walki z miaŜdŜycą

Protokół eksperymentalny | Rewolucja biotechnologiczna

Poniżej przedstawiono protokół i prezentację przygotowaną w programie Power Point przeznaczone dla młodszych dzieci i dotyczące przeprowadzenia transformacji bakterii w laboratorium. Ten protokół jest zgodny z wytycznymi naukowych badań biomedycznych dotyczącymi badania potencjalnego miejsca docelowego, które mogłoby zostać rozpoznane przez lek na miażdżycę. Protokół doświadczalny stanowi szansę dla ośrodków naukowych, muzeów i szkół do odtworzenia rzeczywistego doświadczenia przeprowadzanego w rzeczywistym laboratorium prowadzącym badania nad odkrywaniem leków (sprawdź dostępne otwarte laboratoria w muzeach przedstawione w rozdziale aktywności).

You can carry out this experiment at one of the research centers and museums that collaborate with Xplore Health. Check the activities section for more information.

<< powrót do listy