Zdrowie psychiczne

Gra dialogowa | Przemyślenia nad zdowiem psychicznym

Problemy ze zdrowiem psychicznym pojawiają się na pewnym etapie życia u jednej trzeciej ludzkości. Wpływ, jaki mają one na życie ludzi i ich samopoczucie może być bardzo dotkliwy: obejmuje nie tylko bezpośrednie oddziaływanie związane z samą chorobą, ale także stygmatyzację, brak zrozumienia i tolerancji, kłopoty z uzyskaniem zatrudnienia, a czasem nawet utrata praw obywatelskich.

<< powrót do listy