Informacje o narzędziach

Przewodniki dla nauczycieli | Kwestia genów

Ten dokument zawiera informacje na temat narzędzi, które są dostępne w portalu Xplore Health dla modułu dotyczącego genomiki. Dla każdego narzędzia dodano tabelę identyfikującą oraz objaśnienie, jak należy stosować to narzędzie w klasie i jak je wprowadzić do programu nauczania.

<< powrót do listy