Protocol d’experiment: Participa en la recerca contra l’arteriosclerosi

Protocol d’experiment | La revolució biotecnològica

Aquí trobareu un protocol i una presentació de PowerPoint per portar a terme una transformació bacteriana en un laboratori. El protocol segueix una línia de recerca biomèdica centrada en l’estudi d’un possible objectiu terapèutic que pugui ser reconegut per un fàrmac contra l’arteriosclerosi.

Aquest protocol d’experiment ofereix una oportunitat ideal per tal que pugueu reproduir un experiment tal com es du a terme als centres de recerca. El podeu realitzar en alguns centres de recerca i museus amb què Xplore Health col•labora. Consulteu a la secció d’activitats les entitats disponibles.

Aquest experiment es pot dur a terme en un dels centres de recerca i/o museus que col·laboren amb el projecte Xplore Health. Visita la secció d'activitats per a més informació.

<< tornar al llistat