Una crisi de pes?

La població de molts països arreu del mon s’està engreixant. El problema de l’obesitat s’estén i representa riscos greus per a la salut. Què és l’obesitat? Per què algunes persones tenen més risc de patir-la? Es pot prevenir? Científics i joves discuteixen sobre les qüestions ètiques que envolten l’obesitat.

Mira

Què és l’obesitat? Les interaccions entre el nostre DNA, la conducta i l’entorn, de quina manera afecten al nostre risc de patir sobrepès o obesitat? Es pot prevenir l’obesitat?