Cap a un món lliure de malària

Explora la malària i algunes de les recerques que es duen a terme per eradicar-la, des de la prevenció fins a la investigació de la seva vacuna.
Amb jocs, vídeos i experiments virtuals descobriràs la recerca més actual sobre la malària i les seves implicacions ètiques, legals i socials.

Amb la col·laboració de:
  • Obra Social La Caixa
  • ISGlobal

Juga

Juga a aquest joc i descobreix els diferents factors que intervenen en el control de la malària.

Mira

Mira aquests vídeos i descobriràs com treballen els investigadors per alliberar el món de la malària.

Experimenta

Entra als laboratoris virtuals i participa en la investigació sobre la malària que s’hi està duent a terme.