Una crisi de pes?

Una qüestió d'estómac

Quan en pacients obesos fallen les dietes i els fàrmacs, es pot recórrer a cirurgia. T'atreveixes a fer una derivació gàstrica reduint l'estómac i connectant la nova bossa a l'intestí prim? Aquesta intervenció és la derivació gàstrica i també n'aprendràs les conseqüències.

Related media content

Video on a research project
Virtual experiment
Video on a research project
Video on ethics