Discussion Continuum

Jocs de diàleg | Vacunes, eines clau per a la prevenció

Què són les vacunes i quins són els seus components? Quins són els beneficis i els riscs de vacunar-se o de no fer-ho? Hauria de ser obligatòria la vacunació? Aquest joc de debat us dóna l’oportunitat de discutir sobre l’ús de les vacunes i els drets i obligacions que haurien de tenir els diferents actors socials, com ara les famílies o les autoritats sanitàries.

Com es juga a aquest joc de debat? Els participants es reparteixen en grups de 8 a 12, debaten les frases que apareixen a les cartes i decideixen el seu grau “d’acord” o “desacord”. Cada grup debat carta per carta i decideix on col·locar-la dins el fil de discussió, que es genera entre dos folis que contenen les paraules “d’acord” i  “en desacord”, en funció de si hi està més o menys d’acord. A continuació es poden comparar els diferents fils de discussió que han generat els diferents grups i consensuar un ordre final.

El joc està pensat per a persones d’entre 15 i 21 anys i té una durada d’entre 60 i 90 minuts.

<< tornar al llistat