Reflexions sobre Salut Mental

La salut mental és la nostra manera de pensar, sentir i actuar a mesura que ens enfrontem als alts i baixos de la vida.

Els problemes de salut mental, com la depressió, són la principal causa de discapacitat entre gent jove en el món.

La prevenció, la detecció precoç i el tractament són qüestions clau. Però la salut mental encara està envoltada d'un estigma i moltes vegades es difícil aconseguir l’ajut necessari.

Mira

Quina diferència hi ha entre tristesa i depressió? Per què és tan difícil diagnosticar i tractar joves amb problemes de salut mental? Quins són els seus principals símptomes?
Als països amb ingressos elevats, només la meitat dels joves amb malalties mentals rep atenció per aquest problema.