Protocol d’experiment: Participa en la recerca d’un fàrmac per a l’Alzheimer

Protocol d’experiment | Reflexions sobre Salut Mental

L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que afecta el conjunt de capacitats mentals d’una persona. El pacient experimenta una pèrdua de memòria progressiva i esdevé incapaç de dur a terme tasques cada cop més bàsiques. Finalment, a l’últim estadi de la malaltia, la persona afectada acaba confinada en un llit, totalment dependent del seu entorn. Avui dia no hi ha cap tractament curatiu per a aquesta malaltia.

Amb aquest protocol d’experiment investigareu amb pèptids i proteïnes i podreu sintetitzar una molècula fluorescent inhibidora d’un pèptid, l’agregació del qual és responsable de la malaltia d’Alzheimer.

Aquest protocol d’experiment ofereix una oportunitat ideal per tal que pugueu reproduir un experiment tal com es du a terme als centres de recerca. El podeu realitzar en alguns centres de recerca i museus amb què Xplore Health col·labora. Consulteu a la secció d’activitats les entitats disponibles.

Aquest experiment es pot dur a terme en un dels centres de recerca i/o museus que col·laboren amb el projecte Xplore Health. Visita la secció d'activitats per a més informació.

<< tornar al llistat