Innovació educativa

We regret to inform you that the Xplore Health website is no longer available!

At the moment we are transferring the contents to the EduCaixa website (https://educaixa.org/), where you will be able to access the different resources from now on.

Temporarily and while the transfer of resources is ongoing, the discussion games, the experimental protocols, the teaching guides and the student worksheets can be found at: https://cutt.ly/XxPHnCH

We apologize for the inconvenience and we hope you can continue enjoying our content to bring health research closer to young people.

Living Lab for Health at IrsiCaixa

Lamentamos informarle que la web de Xplore Health ya no está disponible!

En estos momentos estamos trasladando los contenidos ala web de EduCaixa (https://educaixa.org/), desde donde se podrá acceder a partir de ahora a los diferentes recursos.

Temporalmente y mientras se termina de hacer el traslado de recursos, los juegos de diálogo, los protocolos de experimento, las guías didácticas y los documentos de trabajo del alumnado se pueden encontrar en: https://cutt.ly/XxPHnCH

Lamentamos las molestias y esperamos que pueda seguir disfrutando de nuestros contenidos para acercar la investigación en salud a los jóvenes.

Living Lab de Salud de IrsiCaixa

Lamentem informar-vos que el web d’Xplore Health ja no està disponible!

En aquests moments estem traslladant els continguts al web d’EduCaixa (https://educaixa.org/)), des d’on podreu accedir a partir d’ara als diferents recursos.

Temporalment i mentre s’acaba de fer el trasllat de recursos, els jocs de diàleg, els protocols d'experiment, les guies didàctiques i els documents de treball de l'alumnat els podreu trobar a: https://cutt.ly/XxPHnCH

Lamentem les molèsties i esperem que pugueu continuar gaudint dels nostres continguts per apropar la recerca en salut als joves!

Living Lab de Salut d’IrsiCaixa

El nou paradigma de la recerca i la innovació responsables (RRI) convida els professionals de l'educació formal, no formal i informal a col·laborar amb els altres actors socials —els investigadors, la indústria, els polítics i la societat civil— per apoderar els ciutadans de l’avui i del demà perquè puguin participar de manera significativa en els processos d'R+D+i i en la presa de decisions vinculades a la recerca.

Alhora, és un objectiu augmentar el seu interès en l'educació i les carreres científiques i tecnològiques (STEM; Science, Technology, Engineering and Mathematics). En el marc de l’RRI, l'educació en ciències és considerada com un aspecte clau conjuntament amb cinc agendes polítiques més: ètica, accés obert, igualtat de gènere, participació ciutadana i governança. Aquest enfocament holístic porta a un nou paradigma educatiu transdisciplinari que apropa la recerca actual a les aules i la contextualitza amb els reptes socials i de la vida real.

En aquest context, Xplore Health facilita

Recursos educatius

perquè l’alumnat treballi els continguts curriculars de ciències de manera contextualitzada amb projectes de recerca actuals vinculats a reptes de la vida quotidiana.

Recursos complementaris

perquè l’alumnat pugui debatre, anticipar i reflexionar a l'entorn de diversos aspectes ètics, legals i socials que giren al voltant de les diferents temàtiques per fomentar l’aprenentatge amb un enfocament interdisciplinari.

Innovació

en l’ensenyament de les ciències mitjançant la indagació a l’aula, l’aprenentatge basat en problemes, les dinàmiques de grup i l’avaluació formativa.

Interacció

amb diferents actors socials, que permet mostrar com la ciència aporta solucions als reptes socials (ciència per a i amb la societat).

Aquest plantejament promou que l’alumnat desplegui un conjunt de competències bàsiques que li permetin esdevenir ciutadans responsables i participatius en una societat basada en el coneixement.

La interacció amb diferents actors socials es promou en dos àmbits diferenciats:

A les activitats d’aula

amb què es promou que l’alumnat es comuniqui amb diferents actors socials i actuï per contribuir a millorar la relació entre la ciència i la societat. En aquest tipus d’interacció es fomenta, per exemple, que entrevistin investigadors i empresaris i que comuniquin els resultats dels seus projectes a investigadors, periodistes, polítics o ciutadans.

Coneixer les activitats d’aula

Als projectes de recerca participativa d’IrsiCaixa

on es promou que l’alumnat dugui a terme projectes de recerca participativa i d’innovació oberta en col·laboració amb diferents actors socials amb la finalitat de promoure bons hàbits de salut que ells mateixos identifiquin. El primer projecte d’aquesta tipologia rep el nom de Sana ment.

Què és el Living Lab de Salut?