Una qüestió de gens

Què diuen de nosaltres els nostres gens? Per què és tan important saber llegir la informació que contenen? Els gens contenen els secrets més apreciats de la vida de cada persona i els científics ja han començat a descodificar-los i interpretar-los. En poc temps, els nostres historials mèdics ens diran com són i quina és la nostra predisposició a patir certes malalties, i el metge ens prescriurà els fàrmacs més adequats per al nostre perfil genòmic.

Mira