Jocs de diàleg: Medicina personalitzada

Jocs de diàleg | Una qüestió de gens

Imagina’t que el metge t’agafa una mostra de saliva per obtenir el teu perfil genètic i, d’aquesta manera, descobreix quines malalties tens més risc de desenvolupar i et prescriu un tractament preventiu personalitzat en la dosi exacta per al teu perfil en concret. Aquest cas es pot donar en el futur gràcies als avenços en genòmica. Com més coses sabem sobre el codi genètic, més usos podem donar a aquesta informació en l’àmbit de l’assistència sanitària, cosa que planteja importants dubtes legals, socials i ètics. Qui hauria de tenir accés al nostre perfil genètic? Com s’hauria de finançar la medicina personalitzada? Quanta informació és massa informació?


Com es pot aplicar aquest joc de debat a l’aula? En grups de 8 a 12 estudiants, es debaten les temàtiques que apareixen a les cartes i els estudiants decideixen si hi estan “d’acord” o “en desacord”. Al final els estudiants consensuen un ordre de les cartes amb què estan més d’acord fins a les cartes amb què estan més en desacord. Aquest ordre es pot comparar entre grups i així s’obre el debat a tot el grup.


El joc està pensat per a persones d’entre 15 i 21 anys i té una durada d’entre 60 i 90 minuts.


En grups més nombrosos aquest recurs es pot utilitzar per debatre lliurement la temàtica o bé es poden utilitzar formats en què els estudiants treballin més formalment o en grups més reduïts.

<< tornar al llistat