Dostęp do leczenia

Gra dialogowa | Jak opracowuje się leki?

 

Jaka jest rola terapii medycznej i w jaki sposób pacjenci mogą uzyskać dostęp do różnych typów terapii? Ta gra dyskusyjna stwarza młodym ludziom sposobność do badania takich problemów, jak nadużywanie leków, szczepienia, medycyna uzupełniająca i alternatywna oraz zaprasza ich do rozważenia kilku stwierdzeń i sytuacji dotyczących społecznych i etycznych problemów związanych z terapią medyczną.

 

Grupy liczące 8-12 osób rozmawiają na tematy poruszane przez każde stwierdzenie i ustalają, w którym miejscu na odcinku pomiędzy kartami „Zgadzam się” i „Nie zgadzam się” należy umieścić każdą z kart. Większe grupy mogą korzystać z tej pomocy dydaktycznej w ramach wolnej dyskusji na określony temat. Istnieje też możliwość użycia formatów wymagających, aby uczniowie pracowali w mniejszych grupach lub w bardziej formalny sposób. Gra jest przeznaczona dla osób od 15. do 21. roku życia i trwa od 60 do 90 minut.

 

<< powrót do listy