Informacje o narzędziach

Przewodniki dla nauczycieli | Przemyślenia nad zdowiem psychicznym

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat narzędzi, które są dostępne w portalu Xplore Health dla modułu dotyczącego zdrowia psychicznego. Dla każdego narzędzia dodano tabelę identyfikującą oraz objaśnienie, jak należy stosować to narzędzie w klasie i w jaki sposób wprowadzić je do programu nauczania.

<< powrót do listy