Kwestia genów

 • Przewodniki dla nauczycieli | Kwestia genów

  Informacje o narzędziach

  Ten dokument zawiera informacje na temat narzędzi, które są dostępne w portalu Xplore Health dla modułu dotyczącego genomiki. Dla każdego narzędzia dodano tabelę identyfikującą oraz objaśnienie, jak należy stosować to narzędzie w klasie i jak je wprowadzić do programu nauczania.

 • Gra dialogowa | Kwestia genów

  Spersonalizowana medycyna

  Wyobraź sobie, że lekarz pobiera od Ciebie próbkę śliny w celu określenia Twojego profilu genetycznego, stwierdzenia, na jakie choroby jesteś najbardziej narażony oraz przepisania spersonalizowanego leku profilaktycznego w odpowiedniej dawce do Twojego profilu. Dzięki postępom w genomice taka sytuacja może być w przyszłości możliwa. Im więcej wiemy na temat kodu...

 • Przewodniki dla nauczycieli | Kwestia genów

  Informacje podstawowe

  Niniejsze wytyczne dla nauczycieli zawierają informacje dotyczące modułu Xplore Health zatytułowanego „W dół do genów”. Najpierw przedstawiono wprowadzenie do tematu w celu ułatwienia przygotowania lekcji z wykorzystaniem różnych narzędzi multimedialnych dostępnych na naszej stronie internetowej. Niniejsze wytyczne zawierają informacje na temat aktualnego stanu wiedzy w...

  PDF