Kto płaci za rozwój leków?

Gra dialogowa | Jak opracowuje się leki?

 

Proces rozpoczynający się od badań nad nowym lekiem zakończony jego pojawieniem się na półkach aptek jest długi i skomplikowany oraz związany ze znacznymi inwestycjami. Ta gra dyskusyjna stwarza młodym ludziom sposobność do badania etycznych, prawnych i społecznoekonomicznych problemów dotyczących odkrywania leków i procesu rozwoju, takich jak badanie leku, inwestycje rynkowe oraz wpływ globalizacji i zaprasza ich do rozważenia kilku stwierdzeń i sytuacji dotyczących kosztów rozwoju leku oraz inwestycji w przypadku rzadkich chorób.

 

Grupy liczące 8-11 osób rozmawiają na tematy poruszane przez każde stwierdzenie i ustalają, w którym miejscu na odcinku pomiędzy kartami „Zgadzam się” i „Nie zgadzam się” należy umieścić każdą z kart. Większe grupy mogą korzystać z tej pomocy dydaktycznej w ramach wolnej dyskusji na określony temat. Istnieje też możliwość użycia formatów wymagających, aby uczniowie pracowali w mniejszych grupach lub w bardziej formalny sposób. Gra jest przeznaczona dla osób od 15. do 21. roku życia i trwa od 60 do 90 minut.

 

 

 

<< powrót do listy