Jocs de diàleg: Qui paga per desenvolupar els fàrmacs?

Jocs de diàleg | Com es desenvolupen els fàrmacs?

El procés que va des de la recerca d’un nou fàrmac fins a la seva arribada a les farmàcies és llarg, complex i requereix una inversió considerable. Aquest joc de diàleg ofereix l’oportunitat de reflexionar entorn dels aspectes ètics, legals i socioeconòmics que envolten el procés de descobriment i de desenvolupament de nous fàrmacs, com ara els assajos farmacològics, la inversió en màrqueting i els efectes de la globalització. També es demana que examineu un seguit d’afirmacions i de situacions relacionades amb el cost del desenvolupament de fàrmacs i la inversió en les malalties rares.

Com es pot aplicar aquest joc de debat a l’aula? En grups de 8 a 12 estudiants, es debaten les temàtiques que apareixen a les cartes i els estudiants decideixen si hi estan “d’acord” o “en desacord”. Al final els estudiants consensuen un ordre de les cartes amb què estan més d’acord fins a les cartes amb què estan més en desacord. Aquest ordre es pot comparar entre grups i així s’obre el debat a tot el grup.

El joc està pensat per a persones d’entre 15 i 21 anys i té una durada d’entre 60 i 90 minuts. 

En grups més nombrosos aquest recurs es pot utilitzar per debatre lliurement la temàtica, o bé es poden utilitzar formats en què els estudiants treballin més formalment. També s’hi pot jugar en grups més reduïts.

<< tornar al llistat