Jak opracowuje się leki?

Na tej stronie znajdziesz więcej materiałów dotyczących rozwoju leków, takich jak gry dialogowe i protokoły eksperymentalne oparte na bieżących badaniach naukowych. Znajdziesz tam także przewodnik dla nauczyciela z sugestiami, jak zrealizować program dla szkół i jak go dopasować do programu nauczania.

 • Protokół eksperymentalny | Jak opracowuje się leki?

  Weź udział w badaniu nad środkiem farmaceutycznym

  Zgodnie z tym protokołem młodzi ludzie wezmą udział w syntezie leku, który jest badany jako potencjalny środek do leczenia choroby Parkinsona, a następnie dokonają analizy uzyskanego produktu. Protokół eksperymentalny daje sposobność ośrodkom naukowym, muzeom i szkołom odtworzenia rzeczywistego eksperymentu, odbywającego się w prawdziwym laboratorium...

 • Gra dialogowa | Jak opracowuje się leki?

  Kto płaci za rozwój leków?

   

  Proces rozpoczynający się od badań nad nowym lekiem zakończony jego pojawieniem się na półkach aptek jest długi i skomplikowany oraz związany ze znacznymi inwestycjami. Ta gra dyskusyjna stwarza młodym ludziom sposobność do badania etycznych, prawnych i społecznoekonomicznych problemów dotyczących odkrywania leków i procesu rozwoju, takich jak badanie leku,...

 • Gra dialogowa | Jak opracowuje się leki?

  Dostęp do leczenia

   

  Jaka jest rola terapii medycznej i w jaki sposób pacjenci mogą uzyskać dostęp do różnych typów terapii? Ta gra dyskusyjna stwarza młodym ludziom sposobność do badania takich problemów, jak nadużywanie leków, szczepienia, medycyna uzupełniająca i alternatywna oraz zaprasza ich do rozważenia kilku stwierdzeń i sytuacji dotyczących społecznych i etycznych...

 • Gra dialogowa | Jak opracowuje się leki?

  Leki sieroce

  Leki sieroce to leki opracowane do diagnozowania i leczenia rzadkich chorób. Mogą one pomóc w wyleczeniu milionów ludzi, ale są bardzo drogie dla pacjentów i systemów opieki zdrowotnej. Czy jest jakaś górna granica wydatków na jednego pacjenta?

   

   

  Aby uzyskać więcej informacji na temat gry PlayDecide, wersji gry w innych językach i aby wgrać swoje...

  PDF

  http://www.xplorehealth.eu http://www.xplorehealth.eu

 • Przewodniki dla nauczycieli | Jak opracowuje się leki?

  Background information

  Niniejszy przewodnik zawiera podstawowe informacje na temat procesu rozwoju leku obejmującego różne fazy oraz na temat powiązanych problemów etycznych, prawnych i społecznych.

  PDF

 • Przewodniki dla nauczycieli | Jak opracowuje się leki?

  Tools information

  W niniejszym przewodniku przedstawiono informacje i sugestie dotyczące sposobu korzystania ze wszystkich narzędzi opracowanych przez Xplore Health.

  DOC

Przy wsparciu ze strony
 • IMTECH