Jocs de diàleg: Accés al tractament

Jocs de diàleg | Com es desenvolupen els fàrmacs?

Quin paper té el tractament farmacològic i com poden accedir als diferents tipus de tractament els pacients? Aquest joc de diàleg ofereix als joves l’oportunitat d’investigar temes com la sobremedicació, la vacunació i la medicina alternativa i complementària. També els demana que examinin un seguit d’afirmacions i de situacions relacionades amb els aspectes ètics i socials que envolten l’accés al tractament farmacològic.

Com es pot aplicar aquest joc de debat a l’aula? En grups de 8 a 12 estudiants, es debaten les temàtiques que apareixen a les cartes i els estudiants decideixen si hi estan “d’acord” o “en desacord”. Al final els estudiants consensuen un ordre de les cartes amb què estan més d’acord fins a les cartes amb què estan més en desacord. Aquest ordre es pot comparar entre grups i així s’obre el debat a tot el grup.

El joc està pensat per a persones d’entre 15 i 21 anys i té una durada d’entre 60 i 90 minuts.

En grups més nombrosos aquest recurs es pot utilitzar per debatre lliurement la temàtica o bé es poden utilitzar formats en què els estudiants treballin més formalment o en grups més reduïts.

<< tornar al llistat