Protocol d’experiment: Investiga entorn dels orígens genètics de l’obesitat

Protocol d’experiment | Una crisi de pes?

Els antecedents familiars juguen un paper molt important en la predisposició per a l’obesitat (i per a la diabetis de tipus 2). Els científics basen les recerques en la comparació de l’ADN d’obesos i diabètics amb l’ADN d’individus sans; per això, cal que extreguin l’ADN de les cèl·lules. Amb aquest protocol podràs extreure ADN de les teves cèl·lules d’una manera fàcil i ràpida.
Aquest protocol d’experiment ofereix una oportunitat ideal per tal que pugueu reproduir un experiment tal com es du a terme als centres de recerca. El podeu realitzar en alguns centres de recerca i museus amb què Xplore Health col•labora. Consulteu a la secció d’activitats les entitats disponibles.

Aquest experiment es pot dur a terme en un dels centres de recerca i/o museus que col·laboren amb el projecte Xplore Health. Visita la secció d'activitats per a més informació.

<< tornar al llistat